Kategoriarkiv: Info Arrangör

Info Arrangör

Ansökan för c-tier och PDGA sanktionering på den lokala tävlingen gör arrangören själv i god tid: http://www.svenskdiscgolf.se/tavlingar/pdga-sanktionering/

Vi rekommenderar att varje arrangör sätter ”NDT” + ort eller om man har ett specifikt tävlingsnamn när man anmäler sin c-tier till PDGA plus det specifika årtalet. Detta för att underlätta vid sökning. Vi ser gärna en sån stor spridning som möjligt av tävlingsdagar under säsongen.

UPPLÄGG

NDT består av ett antal deltävlingar, utspridda både geografiskt och kalendermässigt. För att få en slutplacering räcker det att delta i en tävling. Totalen räknas ut enligt följande:
Vid 4 deltävlingar räknas de 3 bästa.
Vid 5 deltävlingar räknas de 4 bästa.
Vid 6 deltävlingar räknas de 4 bästa.
Vid 7 deltävlingar räknas de 5 bästa.
Vid 8 deltävlingar räknas de 6 bästa.
osv.

Samtliga tävlingar skall vara PDGA-sanktionerade på nivån C-tier.
Spelare som innehar aktuellt PDGA medlemskap kommer därigenom att få rating för sina rundor. Det går att lägga upp en länk på Metrix-sidan till PDGA. Därifrån går det snabbt att hitta ratingen sedan.

KLASSER

PDGA medlemskap krav i följande:

 • Open – MPO
 • Dam – FPO
 • Master – MP40 (från det år man fyller 40 år)
 • Grandmaster – MP50 (från det år man fyller 50år)
 • Avancerad – MA2 <935 i raiting
 • Motion – MA3 <900 i raiting

Utan krav på PDGA medlemsskap (Junior):

 • Flickjunior/Pojkjunior – FJ15/MJ15 (till det år man fyller 16)
 • Damjunior/Herrjunior – FJ18/MJ18 (till det år man fyller 19)

Regelverk Raiting MA2/MA3:
En spelares raiting påverkar vilken av amatörklasserna man kan spela i enligt specificerade poäng.
Om spelarens raiting ändras* under tourens gång så spelar man i den klass som den aktuella raitingen tillåter vid anmälningstillfället för varje tävling.
*Spelaren kan få stanna kvar i den klass man registrerade sig till vid anmälningstillfället så länge tävlingen genomförs inom två veckor efter datumet för den nya raitingen.
TD avgör detta. Avvikelser PDGA:s regelverk under förutsättning att alla kriterier är uppfyllda:
https://www.pdga.com/rules/competition-manual/202

ANMÄLAN

Anmälan skall öppnas 4 veckor före tävlingsdag (inklusive första anmälningsveckan). Anmälan läggs alltid upp på en måndag. Tävlingen läggs upp med hjälp av tävlingsansvarig i Metrix. https://discgolfmetrix.com/ . Exempel – Tävlingsdatum 27/4. Anmälan startar 4 veckor före på en måndag den 1/4

Registreringsrutin:
PDGA Licens Krav (ej juniorer)
75 ordinarie platser finns + 15 WildCards att användas enligt arrangörens önskemål. En rekommendation är att juniorer prioriteras.

 1. Efter anmälans öppnande på måndag så registreras spelarna i turordning efter när de anmält sig. För att spelare inte ska kunna anmäla sig och sedan hålla platsen utan att betala så har vi bestämt att man på fredag kväll samma vecka går in efter kl 18 och plockar bort ALLA registreringar som inte har en betald avgift. Detta kommuniceras också ut till spelarna. Detta moment upprepas sedan varje fredag veckovis fram till tävlingsdagen. Då uppdateras listan kontinuerligt med dem som fyllt kriterierna med registrering och betalning i rätt ordning.
 2. När ordinarie spelfält är fyllt så hamnar spelarna på en väntelista utanför ordinarie lista. Samma rutin här med avstämning varje fredag. Detta sköter arrangören själv om. Underlättar också planeringen för spelarna om listor uppdateras kontinuerligt. Om inte detta görs kan vi få problem med turordningen i Metrix som enbart bygger på när man anmält sig. Självklart kan man anmäla sig igen om ens registrering stryks.
 3. Vill spelaren avsäga sig sin plats så gör man det själv genom att plocka bort sin registrering via Metrix och informerar samtidigt TD. Eftersom anmälan försvinner i systemet så är det viktigt att information sker till TD för ev återbetalning av anmälningsavgift. Om det på tävlingsdagen finns spelare på väntelista som har betalt men inte får delta i tävlingen ber vi arrangören vara uppmärksam på vilka de är och återbetalar anmälningsavgiften så snart som möjligt.

Arrangören ska via Metrix sidan bekräfta vilka som har betalat.

Vid anmälningstidens slut (tävlingsstart) stryks klasser med mindre än tre anmälda spelare och deltagarna flyttas till klassen närmast den egna*. I totalställningen för NDT får alla spelare dock poäng i den klass där de från början var anmälda.

*Pojkjunior går upp i Herrjunior. Grandmaster går upp i Master. Herrjunior och Master går upp i Open. Flickjunior går upp i Damjunior. Damjunior går upp i Dam. Dam går upp i Open. MA2 går upp i open, motion går upp i MA2.

AVGIFT

Rekommenderad fast avgift 2019:
Open, Dam, Master, Grandmaster, MA2 200 SEK
MA3, Junior 100 SEK

AVANMÄLAN

Ingen återbetalning sker vid avanmälan om det är färre än 6 dagar kvar till tävlingsstart.

PRISER

Arrangerande klubb avsätter 750:- i touravgift. Direkt efter avslutad deltävling ska touravgiften betalas in till touransvariga (i dagsläget finns kassan hos Umeå DiscGolf Club).

 • Betala till PG: 487 42 72-0.
 • Eller Swish-nummer: 123 388 55 06.
 • Uppge Föreningens namn + avgift NDT 2019

Detta bekostar användande av Metrix system samt priser för totaltouren. Där tilldelas de 3 bästa i samtliga klasser (delas ut efter avslutad tour) och ev ett extra pris till vinnare i Pro klassen.

Tävlingsledningen för varje deltävling ansvarar för priser för just deras tävling. Det finns inget formellt krav på priser men…
En stark rekommendation är att: när utgifterna för tävlingen dragits ifrån ska minst 85 % av nettoinkomsterna gå tillbaka till 25% utav startfältet i form av varor, presentkort eller kontanter.

I junior och amatörklasser får priserna inte bestå av kontanter, man kan lämpligtvis köpa in varupriser typ discar/presentkort istället.

Spelare som har amatörsmedlemskap i PDGA (MA2, MA3 spelare och juniorer som vill spela VM) får inte ta emot kontanter.

Prispengar betalas ut via Swish i mesta möjliga mån till pristagarna. Sparar tid för arrangören och tävlingen kan avslutas snabbare

TÄVLINGSRUTIN

 • En deltävling skall spelas på en lördag eller söndag.
 • Med tanke på de långa reseavstånden bör samling inför tävlingen samt sista tid för anmälan på plats tidigast vara kring kl. 10:00.
 • Alla spelar minst 2 x 18 hål. Lunchpaus på minst 60 min från sista inlämnade scorekort till utdelning inför nästa runda.
 • Om en eller fler spelare delar första placeringen efter två rundor, skiljs de åt genom särspel tills det endast återstår en ensam vinnare. Övriga placeringar delar 2:a platsen.
 • Max fem spelare per grupp. Första rundan mixat, andra efter klass och resultat.
 • Max spelfält 90 deltagare (vid 18-hålsbana), därefter gäller väntelista.
 • Alla deltagare erhåller NDT-poäng vid fullföljande av tävling.
 • Samtliga tävlingar skall vara PDGA-sanktionerade som C-tiers.
 • Intermediate klass MA2 rapporteras in till PDGA som intermediate (MA2) för att ge rating till spelarna i denna klass.
 • Motionsklassen MA3 rapporteras in till PDGA som Recreational (MA3) för att ge rating till spelarna i denna klass.
 • Inbjudan till deltävlingen ska ha skickats från arrangerande klubb till ansvarig för Norra Discgolf Tourens hemsida/anmälningsfunktion i så god tid att anmälan till deltävling kan öppnas 4 veckor före tävlingsdatum.
 • Rekommendation till arrangörerna att följa PDGA:s reglemente när det gäller rökning: Det är förbjudet för spelare att röka från och med tvåminuterssignalen inför en runda tills dess att gruppens scorekort har lämnats in efter avslutad runda, alternativt 25 minuter efter det att gruppen spelat klart sitt sista hål.
 • Om spelare som erhåller pengar/prylar från prisstege avviker före prisutdelningen utan giltig orsak (ej meddelat TD) går priset vidare till nästa spelare i fallande skala. Har man presterat så pass bra att man finns med i prislistan så bör man visa respekt för både arrangör och medspelare genom att närvara på prisceremonin. Har man inte möjlighet MÅSTE man meddela TD annars går priset vidare.

TOTALTOUREN

En admin grupp bestående av representanter från olika föreningar håller i den organisatoriska delen. Dessa ansvarar också för prisutdelning av Norra Discgolf Tourens total-cup.

Det är tourens målsättning att uppdaterad totalställning finns tillgänglig direkt efter avslutad lokal tävling. Dock kan rättningar komma att behöva göras av Tour TD varför totalställning kan dröja något. Uppdatering av totalställning publiceras på NDT huvudsida på discgolfmetrix.com

Efter säsongens sista deltävling görs en sammanställning av totalresultatet baserat på poängen från spelarnas (enligt tabell i början) bästa tävlingar under touren. De tre bästa i varje klass får pris.

Om två eller flera spelare i en NDT-klass slutar på samma totalpoäng skiljs dessa åt med det aktuella regelverk som gäller för Nationella Touren

Annonser